ૐ જય જગદીશ હરે | Om Jai Jagdish Hare

ૐ જય જગદીશ હરે, સ્વામી જય જગદીશ હરે
ભક્ત જનોં કે સંકટ, દાસ જનોં કે સંકટ,
ક્ષણ મેં દૂર કર… ૐ જય જગદીશ હરે…

જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુઃખ બિનસે મન કા,
સ્વામી દુઃખ બિનસે મન કા…
સુખ સમ્પતિ ઘર આવે, સુખ સમ્પતિ ઘર આવે,
કષ્ટ મિટે તન કા… ૐ જય જગદીશ હરે…

માત પિતા તુમ મેરે,શરણ ગહૂં કિસકી,
સ્વામી શરણ ગહૂં મૈં કિસકી
તુમ બિન ઔર ન દૂજા, તુમ બિન ઔર ન દૂજા,
આસ કરૂં મૈં જિસકી… ૐ જય જગદીશ હરે…

તુમ પૂરણ પરમાત્મા, તુમ અન્તર્યામી,
સ્વામી તુમ અન્તર્યામી
પારબ્રહ્મ પરમેશ્વર, પારબ્રહ્મ પરમેશ્વર,
તુમ સબ કે સ્વામી… ૐ જય જગદીશ હરે…

તુમ કરુણા કે સાગર, તુમ પાલનકર્તા,
સ્વામી તુમ પાલનકર્તા…
મૈં મૂરખ ખલકામી, મૈં સેવક તુમ સ્વામી,
કૃપા કરો ભર્તા… ૐ જય જગદીશ હરે…

તુમ હો એક અગોચર, સબકે પ્રાણપતિ,
સ્વામી સબકે પ્રાણપતિ…
કિસ વિધિ મિલૂં દયામય, કિસ વિધિ મિલૂં દયામય,
તુમકો મૈં કુમતિ… ૐ જય જગદીશ હરે…

દીન-બન્ધુ દુઃખ-હર્તા, ઠાકુર તુમ મેરે,
સ્વામી રક્ષક તુમ મેરે…
અપને હાથ ઉઠાઓ, અપને શરણ લગાઓ,
દ્વાર પડા તેરે… ૐ જય જગદીશ હરે…

વિષય-વિકાર મિટાઓ, પાપ હરો દેવા,
સ્વમી હરો દેવા…
શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાઓ, શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાઓ,
સન્તન કી સેવા… ૐ જય જગદીશ હરે…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/