કભી રામ બનકે કભી શ્યામ | Kabhi Ram Banke Kabhi

કભી રામ બનકે કભી શ્યામ બનકે,
ચલે આના પ્રભુજી ચલે આના… (૨ વાર)

તુમ રામ રૂપમેં આના (૨ વાર),
સિતા સાથ લેકે ધનુષ હાથ લેકે,
ચલે આના…

તુમ શ્યામ રૂપમેં આના (૨ વાર),
રાધા સાથ લેકે મુરલી હાથ લેકે,
ચલે આના…

તુમ શિવ કે રૂપમેં આના (૨ વાર),
ગૌરાં સાથ લેકે ડમરૂં હાથ લેકે,
ચલે આના…

તુમ વિષ્ણુ રૂપમેં આના (૨ વાર),
લક્ષ્મી સાથ લેકે ચક્ર હાથ લેકે,
ચલે આના…

તુમ ગણપતિ રૂપ મેં આના (૨ વાર),
રિદ્ધિ સાથ લેકે સિદ્ધિ સાથ લેકે,
ચલે આના…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો