હે રામ, હે રામ | He Ram He Ram Dhun

હે રામ, હે રામ
જગ મેં સાચો તેરો નામ…
હે રામ, હે રામ

તૂ હી માતા, તૂ હી પિતા હૈ (૨)
તૂ હી તો હૈ, રાધા કા શ્યામ
હે રામ, હે રામ…

તૂ અંતર્યામી, સબકા સ્વામી (૨)
તેરે ચરણોં મેં, ચારો ધામ
હે રામ, હે રામ…

તૂ હી બિગડ઼ે, તૂ હી સવારે (૨)
ઇસ જગ કે, સારે કામ
હે રામ, હે રામ…

તૂ હી જગદાતા, વિશ્વવિધતા (૨)
તૂ હી સુબહ, તૂ હી શામ
હે રામ, હે રામ…

“હે રામ, હે રામ”
જગ મેં સાચો તેરો નામ…
“હે રામ, હે રામ”

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો