એ માલિક તેરે બન્દે હમ | Ae Malik Tere Bande Hum Prathna

એ માલિક તેરે બન્દે હમ
એસે હોં હમારે કરમ
નેકી પર ચલેં ઔર બદી સે ટલેં
તાકિ હંસતે હુએ નિકલે દમ…
એ માલિક…

યે અઁધેરા ઘના છા રહા,
તેરા ઇંસા ન ઘબરા રહા
હો રહા બેખબર, કુછ ન આતા નજ઼ર
સુખ કા સૂરજ છુપા જા રહા…
હે તેરી રોશની મેં જો દમ,
તૂ અમાવસ કો કરદે પૂનમ
નેકી પર ચલેં ઔર બદી સે ટલેં,
તાકિ હંસતે હુએ નિકલે દમ…
એ માલિક…

જબ જુલ્મોં કા હો સામના,
તબ તું હી હમેં થામના
વો બુરાઈ કરે હમ ભલાઈ ભરેં,
નહીં બદલે કી હો કામના
બઢ઼ ઉઠે પ્યાર કા હર કદમ,
ઔર મિટે બૈર કા યે ભરમ
નેકી પર ચલેં ઔર બદીસે ટલેં
તાકિ હંસતે હુએ નિકલે દમ…
એ માલિક…

બડા કમજોર હૈ આદમી,
અભી લાખોં હૈં ઇસમેં કમી
પર તૂ જો ખડા હૈ દયાલુ બડા,
તેરી કિ રપા સે ધરતી થમી…
દિયા તૂને હમે જબ જનમ,
તુંહી ઝેલેગા હમ સબકે ગમ
નેકી પર ચલેં ઔર બદી સે ટલેં,
તાકિ હંસતે હુએ નિકલે દમ…
એ માલિક…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/