યે તો સચ હૈ કી ભગવાન હૈ | Ye to Sach Hai Ki Bhagwan He

(રચના : રવિન્દ્ર રાવલ)

યે તો સચ હૈ કી ભગવાન હૈ
હૈ મગર ફિર ભી અન્જાન હૈ
ધરતી પે રૂપ માઁ-બાપ કા
ઉસ વિધાતા કી પહચાન હૈ

જન્મદાતા હૈં જો, નામ જિનસે મિલા
થામકર જિનકી ઉંગલી હૈ બચપન ચલા
કાંધે પર બૈઠ કે, જિનકે દેખા જહાં
જ્ઞાન જિનસે મિલા, ક્યા બુરા, ક્યા ભલા
ઇતને ઉપકાર હૈં ક્યા કહેં
યે બતાના ન આસાન હૈ
ધરતી પે રૂપ…

જન્મ દેતી હૈ જો, માઁ જિસે જગ કહે
અપની સંતાન મેં, પ્રાણ જિસકે રહે
લોરિયાં હોંઠોં પર, સપને બુનતી નજ઼ર
નીંદ જો વાર દે, હઁસ કે હર દુઃખ સહે
મમતા કે રૂપ મેં હૈ પ્રભૂ
આપસે પાયા વરદાન હૈ
ધરતી પે રૂપ…

આપકે ખ્વાબ હમ, આજ હોકર જવાં
ઉસ પરમ શક્તિ સે, કરતે હૈં પ્રાર્થના
ઇનકી છાયા રહે, રહતી દુનિયા તલક
એક પલ રહ સકેં હમ ન જિનકે બિના
આપ દોનોં સલામત રહેં
સબકે દિલ મેં યે અરમાન હૈ
ધરતી પે રૂપ…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો