સુખ કે સબ સાથી | Sukh Ke Sab Saathi

(રચના : રાજિન્દર ક્રૃષ્ણ)

સુખ કે સબ સાથી, દુઃખ મેં ના કોઈ
મેરે રામ, તેરા નામ એક સાઁચા દૂજા ના કોઈ
સુખ કે સબ…

જીવન આની જાની છાયા, ઝૂઠી માયા, ઝૂઠી કાયા
ફિર કાહે કો સારી ઉમરિયાઁ, પાપ કી ગઠડ઼ી ઢોઈ
સુખ કે સબ…

ના કુછ તેરા, ના કુછ મેરા, યે જગ જોગીવાલા ફેરા
રાજા હો યા રંક સભી કા, અંત એક સા હોઈ
સુખ કે સબ…

બાહર કી તૂ માટી ફાઁકે, મન કે ભીતર ક્યોં ના ઝાઁકે
ઉજલે તન પર માન કિયા, ઔર મન કી મૈલ ના ધોઈ
સુખ કે સબ…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો