નન્હાં મુન્ના રાહી હું | Nanha Munna Rahi Hoon

(રચના : શકીલ બદાયુની)

નન્હાં મુન્ના રાહી હું,
દેશ કા સિપાહી હું બોલો મેરે સંગ
જય હિંદ, જય હિંદ, જય હિંદ…

રસ્તે મેં ચલૂંગા ન ડર-ડર કે,
ચાહે મુઝે જીના પડ઼ે મર-મર કે,
મંજ઼િલ સે પહલે ના લૂંગા કહીં દમ,
આગે હી આગે બઢ઼ાઊંગા કદમ,
દાહિને-બાએં, દાહિને-બાએં, થમ…
નન્હાં મુન્ના…

ધૂપ મેં પસીના બહાઊંગા જહાઁ,
હરે-હરે ખેત લહરાએંગે વહાઁ,
ધરતી પે ફ઼ાકે ન પાએંગે જનમ,
આગે હી આગે…

નયા હૈ જ઼માના મેરી નઈ હૈ ડગર,
દેશ કો બનાઉંગા મશીનોં કા નગર,
ભારત કિસી સે રહેગા નહીં કમ,
આગે હી આગે…

બડ઼ા હો કે દેશ કા સહારા બનૂંગા,
દુનિયા કી આઁખોં કા તારા બનૂંગા,
રખૂઁગા ઊંચા તિરંગા પરચમ,
આગે હી આગે…

શાંતિ કી નગરી હૈ મેરા યે વતન,
સબકો સિખાઊંગા મૈં પ્યાર કા ચલન,
દુનિયા મેં ગિરને ન દૂંગા કહીં બમ,
આગે હી આગે…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/