પાયોજી મેને રામ-રતન | Payo Ji Maine Ram Ratan Dhan Payo

(રચના : મીરાં બાઇ)

પાયોજી મેને રામ-રતન ધન પાયો
પાયોજી મેને રામ-રતન ધન પાયો…

વસ્તુ અમોલીક દી મેરે સતગુરૂ,
કિરપા કર અપનાયો
પાયોજી મેને…

જનમ જનમકી પુંજી પાઇ,
જગમેં સભી ખોવાયો
પાયોજી મેને…

ખરચૈ ન ખુટે, ચોર ન લૂટે,
દિન દિન બઢત સવાયો
પાયોજી મેને…

સતકી નાવ, ખેવટિયા સતગુરૂ,
ભવ-સાગર તર આયો
પાયોજી મેને…

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
હરખ હરખ જશ ગાયો
પાયોજી મેને…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/