(ૐ) ઓમ જય લક્ષ્મી માતા | Om Jai Laxmi Mata Aarti

“(ૐ) ઓમ જય લક્ષ્મી માતા

ઓમ જય લક્ષ્મી માતા, મૈયા જય લક્ષ્મી માતા,
તુમકો નિશિદિન સેવત, હરિ વિષ્ણુ વિધાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

ઉમા, રમા, બ્રહ્માણી, તુમ હી જગ-માતા,
સૂર્ય-ચન્દ્રમા ધ્યાવત, નારદ ઋષિ ગાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

દુર્ગા રુપ નિરંજની, સુખ સમ્પત્તિ દાતા,
જો કોઈ તુમકો ધ્યાવત, રિદ્ધિ-સિદ્ધિ ધન પાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

તુમ પાતાલ-નિવાસિનિ, તુમ હી શુભદાતા,
કર્મ-પ્રભાવ-પ્રકાશિની, ભવનિધિ કી ત્રાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

જિસ ઘર મેં તુમ રહતીં, સબ સદ્ગુણ આતા,
સબ સમ્ભવ હો જાતા, મન નહીં ઘબરાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

તુમ બિન યજ્ઞ ન હોતે, વસ્ત્ર ન કોઈ પાતા,
ખાન-પાન કા વૈભવ, સબ તુમસે આતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

શુભ-ગુણ મન્દિર સુન્દર, ક્ષીરોદધિ-જાતા,
રત્ન ચતુર્દશ તુમ બિન, કોઈ નહીં પાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા ।।

મહાલક્ષ્મીજી કી આરતી, જો કોઈ જન ગાતા,
ઉર આનન્દ સમાતા, પાપ ઉતર જાતા,
ઓમ જય લક્ષ્મી માતા…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/