જય ગણેશ જય ગણેશ | Jay Ganesh Jay Ganesh Deva

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા,
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા…

એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી,
મસ્તક પર સિન્દૂર સોહે મૂસે કી સવારી…

અન્ધન કો આંખ દેત કોઢ઼િન કો કાયા,
બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા…

પાન ચઢે ફૂલ ચઢે ઔર ચઢે મેવા,
લડુઅન કા ભોગ લાગે સંત કરેં સેવા…

દીનન કી લાજ રાખો શંભુ-સુત વારી,
કામના કો પૂરી કરો જગ બલિહારી…

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો