ઓ પાલનહારે નિર્ગુણ ઔર ન્યારે | O Paalanhaare Nirgun Aur Nyaare

(રચના : જાવેદ અખ્તર)

ઓ પાલનહારે
નિર્ગુણ ઔર ન્યારે
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં
હમરી ઉલઝન, સુલઝાઓ ભગવન
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં

તુમ્હીં હમકા હો સંભાલે
તુમ્હીં હમરે રખવાલે
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં

[ તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં ] (૨ વાર)

ચન્દા મેં તુમ્હીં તો ભરે હો ચાંદની
સૂરજ મેં ઉજાલા તુમ્હીં સે
યે ગગન હૈ મગન
તુમ્હીં તો દિએ હો ઇસે તારે
ભગવન યે જીવન
તુમ્હીં ના સંવારોગે
તો ક્યા કોઈ સઁવારે
ઓ પાલનહારે
નિર્ગુણ ઔર ન્યારે
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં

જો સુનો તો કહે
પ્રભુજી હમરી હૈ બિનતી
દુખી જન કો, ધીરજ દો
હારે નહીં વો કભી દુખસે
તુમ નિર્બલ કો રક્ષા દો
રહ પાએં નિર્બલ સુખ સે
ભક્તિ કો, શક્તિ દો
ભક્તિ કો, શક્તિ દો
જગ કે જો સ્વામી હો,
ઇતની તો અરજ સુનો
હૈં પથ મેં અંધિયારે
દે દો વરદાન મેં ઉજિયારે

[ ઓ પાલનહારે
નિર્ગુણ ઔર ન્યારે
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં
હમરી ઉલઝન, સુલઝાઓ ભગવન
તુમરે બિન હમરા કૌનો નાહીં ] (૩ વાર)

આજ શ્રેણી માં બીજા ભજન જોવા માટે નીચે ક્લિક કરો

Please click below website link to see collection of Hindi, Urdu, Gujarati Ghazal Lyrics
https://ghazallyrics.com/